SETQ Smart – het eerste Europees gevalideerde SETQ instrument voor anesthesiologie

De SETQ Smart is het voor Europese anesthesiologie opleidingen ontwikkelde SETQ instrument. Het is een geactualiseerde, versie van de originele SETQ; het includeert moderne inzichten over opleiden, specificeert de verschillende typen rolmodellen en maakt op verzoek van aios gebruik van een 7-punts Likertschaal. De SETQ Smart werd getoetst in Duitsland, Denemarken, Nederland, Oostenrijk, het VK en Zwitserland. We voorzien dat de SETQ Smart de nieuwe standaard gaat worden voor alle vervolgopleidingen. Uiteraard moeten we eerst onderzoeken of de SETQ Smart ook voor de andere specialisten opleidingen de betere versie is. Wordt vervolgd! Het artikel kunt u hier terugvinden.