Samenwerken aan kwaliteit

Discours, Maart 2015

Samenwerken aan kwaliteit

In de workshop Opleidingskwaliteit werken opleiders nauw samen met aiossen aan een plan om de opleiding te verbeteren. ‘De rol van de aios is hierbij er belangrijk, ze komen vaak met heel goede en leuke ideeën.’