PP-onderzoekers actief op internationaal medisch onderwijs congres (AMEE)

Op het recent wereldcongres over medisch onderwijs (AMEE) in Barcelona presenteerden de PP-onderzoekers het meest actuele professional performance onderzoek. Met voordrachten over speaking-up gedrag van supervisoren en aios in een opleidersvergadering (dr Irene Slootweg), sociale steun aan docenten/opleiders (Joost van den Berg), de verbetering van het opleidingsklimaat (Alina Smirnova namens Milou Silkens), de relatie tussen opleidingsklimaat en patiëntenzorg (Alina Smirnova) en de ontwikkeling van het eerste Europees gevalideerde SETQ instrument voor anesthesiologie (Prof Kiki Lombarts) droegen ze bij aan de internationale ontwikkelingen en discussies. Als u ook up-to-date wilt zijn van het laatste onderzoek zie hieronder of klik hier voor de 5 abstracts van de gepresenteerde verhalen. amee-abstracts