Het ideale klimaat

Discours, mei 2017

Het ideale klimaat

Artsen in opleiding moeten uitgroeien tot vakbekwame professionals. Een óndersteunend opleidingsklimaat’ is een belangrijke voorwaarde voor succes. Hoe zien zo’n optimale leeromgeving eruit en wat betekent het voor de patiëntenzorg? Drie promovendi, Alina Smirnova, Milou Silkens en Guusje Bressers, speuren naar antwoorden.