Definitief programma pre-conference Professional Performance

Op 16 en 18 november 2016 staat Professional Performance centraal tijdens het congres van de Nederlandse Vereniging Medisch Onderwijs (NVMO) te Egmond aan Zee. U wordt voor beide momenten hartelijk uitgenodigd! Inschrijven voor deelname aan de pre-conference en het congres kan hier

Tijdens de pré-conference op 16 november krijgt u de gelegenheid in een interactief programma met workshops, masterclass, debat en reflectie met ons stil te staan bij vijf jaar Professional Performance onderzoek en praktijk. Prof. dr. Kiki Lombarts licht de resultaten en actuele uitdagingen van deze eerste vijf jaar toe aan de hand van de 3 pijlers van professional performance: streven naar excellentie, handelen vanuit medemenselijkheid, en afleggen van rekenschap. Daarnaast staan in een viertal toekomstgerichte workshops de volgende onderwerpen centraal: 1) het welzijn van artsen, 2) het opleidingsklimaat, 3) kwaliteitszorg & programmatische evalueren en 4) leiding geven aan opleidersgroepen. Klik hier voor het inhoudelijke programma.

Het symposium op 18 november gaat over goede performance van artsen, dat zichtbaar wordt in het streven naar excellentie, het handelen vanuit medemenselijkheid en het afleggen van rekenschap. We gaan onder leiding van prof. dr. Kiki Lombarts met elkaar in gesprek over deze 3 pijlers van professional performance. Ook zal de onderzoeksgroep Professional Performance u op ludieke wijze de resultaten presenteren van ruim 5 jaar wetenschappelijk onderzoek naar het functioneren van medisch specialisten en de kwaliteit van de vervolgopleiding.

Meer informatie over het NVMO congres is te vinden op www.nvmo.nl.

Hieronder kunt het u volledige programma zien

pre-conference-16-11-2016