De vitale dokter: praktijkinitiatief

In ons onderzoekswerk over ‘De Vitale Dokter’ komen we regelmatig medisch specialisten tegen die ook zelf inspirerende initiatieven ontplooien op dit thema.

Bas de Cock, KNO-arts, is zo een medisch specialist. Samen met andere professionals biedt hij nascholing om het “werken vanuit het hart” bij iedere medische professional verder te cultiveren. Voor meer informatie kijk hier: www.yokoso.eu