De drie pijlers van Kiki Lombarts in het NTvG: bescheiden dokteren

“De ideale dokter doet de juiste dingen op de juiste manier. Hij of zij is tegenwoordig niet alleen medisch-technisch bekwaam, maar streeft voortdurend naar excellente zorgverlening, handelt uit medemenselijkheid en kan zijn of haar handelen verantwoorden.” Aldus het commentaarstuk ‘Bescheiden dokteren’ in het NTvG van september 2016. De drie pijlers van Kiki Lombarts worden in dit stuk besproken in het kader van professioneel gedrag van artsen. Het volledige verhaal van Kiki Lombarts over de drie pijlers staat in haar boek ‘Professional performance van artsen – Tussen tijd en technologie’