Alle masters in één dialoog

In het Amsterdam UMC heeft in 2017 en 2018 een aantal masterdialogen plaatsgevonden. Interessante dialogen tussen masters en zorgprofessionals rondom het thema professional performance. Wat houdt het in om een zorgprofessional anno nu te zijn? Hoe kunnen zorgprofessionals voortdurend streven naar excellentie? Hoe het beste te handelen vanuit medemenselijkheid? En hoe moeten zorgprofessionals rekenschap over het eigen functioneren afleggen? Bekijk hier een samenvatting van 10 masters die hier dieper op ingaan!

Professional Performance van artsen uitgelegd